El rellotge és l’eina que es fa servir per mesurar el temps, hi ha diversos tipus de mecanismes per als rellotges:

 

Rellotge de quars (pila): El rellotge de quars és un rellotge electrònic que es caracteritza per posseir una peça de quars que serveix per generar els impulsos necessaris a intervals regulars que permetran el mesurament del temps. El quars es talla habitualment en forma de làmina i s’introdueix en un cilindre metàl·lic; aquest té per funció la protecció del mineral. Perquè vibri el cristall de quars, ha de ser alimentat per un camp elèctric oscil·lant generat per un circuit electrònic.

L’electricitat necessària per activar el quars la subministra la petita pila elèctrica que es munta a l’interior de la caixa del rellotge.

 

Rellotge automàtic: Un rellotge automàtic és, bàsicament, un rellotge mecànic que té la capacitat de donar-se corda a si mateix amb el moviment del braç del seu propietari, pel que fa innecessària l’operació manual de donar corda.

Això és possible gràcies a un rotor que gira al voltant d’un pivot, que, mitjançant l’oscil·lació (Instal·lació del braç en moviment) actua sobre el mecanisme de càrrega de la molla.

 

Rellotge mecànic (de corda): Un rellotge mecànic és un tipus de rellotge que utilitza un procediment mecànic per mesurar el pas del temps. El motor sol ser una molla o ressort (també anomenat ressort principal) que acumula energia. Normalment és una làmina de metall que s’enrotlla sobre si mateixa, acumulant l’energia que fa moure a tot el mecanisme. Al procés d’enrotllar el moll se l’anomena donar corda, o més pròpiament, remontuar, cosa que en els rellotges mecànics més simples s’ha de fer periòdicament.